اهداف اصلی شتاب‌دهنده دزفول

• کمک به ایجاد و پیاده‌سازی ‌زیست‌بوم پویا، پایدار و کارآمد کارآفرینی در خوزستان• کمک به نوپا‌های خوزستان در جهت راه‌اندازی کسب‌وکار‌های خود و ورود به بازارهای بین‌المللی• طراحی و پیاده‌سازی مدل شتاب‌دهی بر اساس مدل‌های موفق بین‌المللی و ارائه به افراد و سازمان‌های...