برگزاری جلسه همکاری شتابدهنده اون با شرکت شهرکهای دزفول

برگزاری جلسه همکاری شتابدهنده اون با شرکت شهرکهای دزفول

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شتابدهنده اَوِن و همچنین مدیرعامل شرکت های صنعتی دزفول برگذار شد موضوعات مختلفی از جمله کمک به فعال سازی واحد های غیر فعال، کمک و مشاوره شتابدهنده در خصوص موضوعات مالیاتی به شرکت های حاضر در شهرکهای صنعتی، امنیت و حفاظت...