اولین رویداد کار آفرینی صنعت گردشگری در خانه تاریخی تیزنو خودنمایی کرد

اولین رویداد کار آفرینی صنعت گردشگری در خانه تاریخی تیزنو خودنمایی کرد

مدیرعامل شتابد هنده اَوِن از برگزاری مراسم افتتاحیه و رونمایی اولین رویداد کار آفرینی صنعت گردشگری در خانه تاریخی تیزنو این شهرستان خبر داد. مهدی دیاحسین مدیر عامل شتابدهنده اَوِن دزفول در گفت‌وگو با خبرنگاراکو اَوِن ،گفت: یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های این شهرستان،صنعت...